Błąd #4347

Dopasowanie do nieciągłych anotacji: kilka razy ten sam zakres

Added by Adam Radziszewski about 11 years ago.

Status:NowyStart date:18 Sep 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Radziszewski% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Dopasowuje się tyle razy, ile ciągłych fragmentów ma nieciągła anotacja. Powoduje to błądw prostej regule match(is), mark.

Also available in: Atom PDF