Błąd #4344

Zaszyte w kodzie testów ścieżki do katalogu domowego

Added by Adam Radziszewski almost 10 years ago. Updated almost 10 years ago.

Status:RozwiązanyStart date:31 Aug 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Paweł Orłowicz% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

tests/test-sanity.sh

TOKI_DATA=/home/pawelo/proj/toki/config
TEST_DATA=/home/pawelo/proj/toki/tests

History

#1 Updated by Paweł Orłowicz almost 10 years ago

  • Status changed from Nowy to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF