Błąd #4201

Mieszanie slajserów

Added by Radosław Ramocki about 8 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:05 Jul 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Paweł Kędzia% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Jak pomiesza się slajsery w różnych cechach to dostaje się epicki wyjątek:

Traceback (most recent call last):
 File "/home/boombel/devel/fextor/fextor/fextor/apps/run.py", line 103, in <module>
  main()
 File "/home/boombel/devel/fextor/fextor/fextor/apps/run.py", line 99, in main
  extractor.run(options.verbose)
 File "/home/boombel/devel/fextor/fextor/fextor/extractor.py", line 251, in run
  self._run_init(verbose, defaults)
 File "/home/boombel/devel/fextor/fextor/fextor/extractor.py", line 175, in _run_init
  (self.feature_names, self.feature_metas, self.slicers) = self._get_features(config, verbose)
 File "/home/boombel/devel/fextor/fextor/fextor/extractor.py", line 153, in _get_features
  feature_metas[name] = self._get_feature_meta(name, config, slicers, verbose)
 File "/home/boombel/devel/fextor/fextor/fextor/extractor.py", line 132, in _get_feature_meta
  slicer = eval(slicer_id, globals(), locals())
 File "<string>", line 1, in <module>
TypeError: __init__() takes at least 3 arguments (1 given)

Trzeba to ładnie obsłużyć, bo on nic nie mówi.

History

#1 Updated by Bartosz Broda about 8 years ago

 • Assignee changed from Bartosz Broda to Paweł Kędzia

#2 Updated by Paweł Kędzia about 8 years ago

Łee.... :P

#3 Updated by Paweł Kędzia almost 6 years ago

 • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF