Błąd #3933

Liner gubi anotacje z wejściowego pliku CCL

Added by Adam Radziszewski over 11 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:12 Apr 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.x

Description

Przydałby się chociaż taki przełącznik, by je zachować.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 11 years ago

  • Status changed from Nowy to Rozwiązany
  • Assignee set to Michał Marcińczuk
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Target version set to Liner 2.x

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF