Błąd #3932

Liner psuje podział na akapity w pliku CCL i numerację zdań.

Added by Adam Radziszewski over 11 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:12 Apr 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.x

Description

Na wejściu był plik CCL, który zawierał czasem po kilka zdań w jednym akapicie. Na wyjściu jest każde zdanie opakowane w osobny akapit. Poza tym sentence id=… z wejścia znikają na wyjściu.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski over 11 years ago

Być może założenie było takie, że standardowo przetwarza się tylko zdanie po zdaniu. W takim układzie miło byłoby mieć przełącznik, który wymuszałby przetwarzanie akapit po akapicie z zachowaniem struktury akapitów (tj. przydziału zdań do akapitów). Numeracja zdań i nazwy akapitów są istotne np. gdy mamy relacje między zdaniami.

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 11 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Target version set to Liner 2.x

Also available in: Atom PDF