Wsparcie #3865

[fextor2lexcsd] spare_binary jako binary i jako sparse?

Added by Paweł Kędzia about 11 years ago.

Status:NowyStart date:15 Mar 2012
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:1.0

Description

Zastanowić czy nie warto dodać pośredniej metody, która przy zapisie macierzy uwzględni nam fakt sparse. Tzn "wszystko" po stronie Fextora reprezentowane jest jako gęste, a metoda podczas zapisywania do LexCSD odpowiednio sprawdzi czy cecha ma konwersję sparse i wpisze/nie wpisze zera do macierzy (?)

Aktualnie rozwiązane jest to na podobnej zasadzie, tylko decyzja czy konwersja jest rzadka czy gęsta jest po stronie metody konwertującej. W konwersji binarnej, wewnętrznie krążą 3, a nie 2 wartości, które mogą być przypisane wartościom cechy. Tzn domyślna dziedzina wartości binarnych {0, 1} poszerzona jest o dodatkowy elemenet {0, 1, _} Element ten wykorzystywany jest w metodzie zapisującej macierz LexCSD i jego semantyka oznacza: jeśli w konkretnym elemencie wystąpiła wartość _ to nie wpisuj do macierzy wartości 0, w przeciwnym wypadku wpisz wartość, która znajduje się w tym elemencie (metoda write_matrix).

Also available in: Atom PDF