Błąd #3808

Analizowanie długich zdań kończu się wywypaniem linera

Added by Michał Marcińczuk over 11 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:27 Feb 2012
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Dominik Piasecki% Done:

100%

Category:-
Target version:Liner 2.2.1

Description

Nierealnie długie zdania, np. ponad 1000 tokenów, powodują wysypanie się linera. Trzeba dodać parametr określający limit tokenów w zdaniu. W przypadku przekroczenia takiego limitu zdanie powinno być podzielone na kilka części. Możliwe powinno być wyłączenie limitu.

-sentence-max-length N (domyślnie 500)

0 oznacza, że nie ma limitu na długość zdania.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 11 years ago

  • Priority changed from Normalny to Pilny
  • Target version set to Liner 2.3

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty
  • Assignee set to Dominik Piasecki
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Target version changed from Liner 2.3 to Liner 2.2.1

Also available in: Atom PDF