Zadanie #3579

Obsługa parametru -o w trybie interaktywnym

Added by Michał Marcińczuk almost 12 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:02 Jan 2012
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Dominik Piasecki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Parametr -o umożliwia podanie formaty wyjściowego danych. Przyjmuje jedną z wartości: iob, ccl i tuples. Obecnie ten parametr uwzględniany jest w przetwarzaniu potokowym. W Przetwarzaniu interaktywnym wynik zawsze zwracany jest w formacie zakresu tokenów. Należy uwzględnić parametr -o w trybie interaktywnym, aby możliwe było określenie w jakim formacie będzie zwracany wynik. Parametr -o podawany jest momencie uruchomienia programu i na cały czas działania będzie zwracał wynik w jednym trybie.

Po wypisaniu wyniku na standardowe wyjście, w ostatniej, nowej linii powinien zostać wypisany komunikat 'EOD' sygnalizujący koniec przesyłania wyniku --- w trybach iob, ccl i tuples wynik będzie wypisywany w kilku liniach.


Related issues

Related to Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji - Zadanie #3580: Format wyjściowy 'tokens' dla parametru -o Zamknięty 02 Jan 2012

History

#1 Updated by Dominik Piasecki over 11 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF