Zadanie #3531

Opis cech nesim

Added by Michał Marcińczuk almost 12 years ago. Updated over 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:21 Dec 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Jan Kocoń% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Należy dodać format opisu cech nesim na stronie wiki http://nlp.pwr.wroc.pl/redmine/projects/inforex-liner/wiki/Cechy -- w jaki sposób definiuje się cechy w module liner2.

History

#1 Updated by Jan Kocoń almost 12 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF