Błąd #3529

segfault w wccl-run dla -V 1

Added by Bartosz Broda almost 12 years ago. Updated over 11 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:20 Dec 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Radziszewski% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Udało mi się zepsuć wccl-run na nowych bóstach używając:

wccl-run -i poliqarp -I /home/boban/korpusy/poliqarp2/kgr6/1003/1003 base[0] class[0] ./verbAdjPartNomMod.ccl -V 1

Gdy nie dam tego -V 1 to nie ma problemu. Z -V 1 po drugim zdaniu się wywala, np.

S# # orth  base[0]  class[0] test-0 (test-0)$AL (test-0)$AR (test-0)$Ad (test-0)$AdL (test-0)$AdR (test-0)$PL (test-0)$PR (test-0)$SL (test-0)$SR (test-0)$VL (test-0)$VR
0 1 Nie  ["nie"]  {qub}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 2 mów  ["mówić"] {impt}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 3 :   [":"]   {interp} False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 4 Jak  ["jak"]  {conj}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 5 to   ["to"]  {subst} False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 6 jest  ["być"]  {fin}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 7 ,   [","]   {interp} False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 8 że   ["że"]  {conj}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 9 dni  ["dzień"] {subst} False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 10 dawne ["dawny"] {adj}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 11 były  ["być"]  {praet} False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 12 lepsze ["dobry"] {adj}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 13 niż  ["niż"]  {conj}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 14 te   ["ten"]  {adj}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 15 co   ["co"]  {subst} False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 16 są   ["być"]  {fin}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 17 teraz ["teraz"] {qub}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
0 18 ?   ["?"]   {interp} False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere

S# # orth    base[0]    class[0] test-0 (test-0)$AL (test-0)$AR (test-0)$Ad (test-0)$AdL (test-0)$AdR (test-0)$PL (test-0)$PR (test-0)$SL (test-0)$SR (test-0)$VL (test-0)$VR
1 1 Bo     ["bo"]    {conj}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
1 2 nie    ["nie"]    {qub}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
1 3 z     ["z"]     {prep}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
1 4 mądrości  ["mądrość"]  {subst} False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
1 5 zapytujesz ["zapytywać"] {fin}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
1 6 o     ["o"]     {prep}  False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
1 7 to     ["to"]    {subst} False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere
1 8 .     ["."]     {interp} False nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere   nowhere

Segmentation fault

Niestety problem występuje tylko u mnie na nowym kubuntu (więc podejrzewam, że to może być coś bardzo subtelnego). Testowane na różnych korpusach w formacie poliqarpa. Problemu nie udało mi się odtworzyć na ubuntu 10.04 w 4.19. Wpisuję jednak ticketa, żeby było wiadomo co sprawdzać po upgradzie na nowsze systemy operacyjne...

verbAdjPartNomMod.ccl - Problematyczny operator (1.76 KB) Bartosz Broda, 20 Dec 2011 23:18

death_sentence.xml Magnifier - Zdanie (2.46 KB) Bartosz Broda, 21 Dec 2011 23:52

valgrind.txt Magnifier - Błędy wskazane przez valgrinda (107 KB) Bartosz Broda, 21 Dec 2011 23:52

output_valgrind.txt Magnifier - valgrind z 11.10 vm, (118 KB) Bartosz Broda, 22 Dec 2011 17:27

History

#1 Updated by Adam Radziszewski almost 12 years ago

 • Priority changed from Niski to Normalny

To dość niepokojące :(

Wygląda na to, że wywala się na trzecim zdaniu. Mógłbyś wyciągnąć to zdanie za pomocą corpus-get i sprawdzić, czy też się wywali na XCES-ie? Zdania indeksuje się od zera, czyli będzie

corpus-get -i poliqarp /home/boban/korpusy/poliqarp2/kgr6/1003/1003 2 -o xces > death_sentence.xml

#2 Updated by Bartosz Broda almost 12 years ago

Postaram się wieczorem to sprawdzić.

#3 Updated by Adam Radziszewski almost 12 years ago

Zrób przy okazji make test w corpus2 i wccl-u, a nuż to coś wykryje…

#4 Updated by Bartosz Broda almost 12 years ago

Adam Radziszewski wrote:

To dość niepokojące :(

Wygląda na to, że wywala się na trzecim zdaniu. Mógłbyś wyciągnąć to zdanie za pomocą corpus-get i sprawdzić, czy też się wywali na XCES-ie? Zdania indeksuje się od zera, czyli będzie [...]

Odpaliłem coprus geta, załączam wynik. Zdanie w xcesie przechodzi. Jednak jest coś źle, bo valgrind pokazuje takie podsumowanie dla uruchomienia wccl-run na xcesie:

==23734== 
==23734== HEAP SUMMARY:
==23734==   in use at exit: 966 bytes in 20 blocks
==23734==  total heap usage: 10,368 allocs, 10,348 frees, 726,524 bytes allocated
==23734== 
==23734== LEAK SUMMARY:
==23734==  definitely lost: 0 bytes in 0 blocks
==23734==  indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==23734==   possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==23734==  still reachable: 966 bytes in 20 blocks
==23734==     suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==23734== Rerun with --leak-check=full to see details of leaked memory
==23734== 
==23734== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==23734== ERROR SUMMARY: 3402 errors from 52 contexts (suppressed: 6 from 6)

Dla pewności podaję wywołanie valgrinda:

valgrind wccl-run -i xces -I /home/boban/death_sentence.xml base[0] class[0] ./verbAdjPartNomMod.ccl -V 1

I załączam całe wyjście z valgrinda.

Niestety to nie jest problem tylko wccl-run. Wcześniej próbowałem odpalić jeden z programów w SuperMatrix (orthdict), który korzysta z readrów corpus2, w tym z mwereadera (który korzysta z wccla). Po kilku niewyjaśnionych segfaultach w losowym momencie prze-kompilowałem wszystko w trybie DEBUG i odpaliłem z valgrindem. Oto kawałek wyniku:

==15415== Invalid read of size 8
==15415==  at 0x5AC681D: std::_Rb_tree_increment(std::_Rb_tree_node_base*) (in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.16)
==15415==  by 0xA9E52EC: std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<std::string const, boost::shared_ptr<Wccl::Value> > >::operator++() (stl_tree.h:269)
==15415==  by 0xA9E3A3D: void boost::foreach_detail_::next<std::map<std::string, boost::shared_ptr<Wccl::Value>, std::less<std::string>, std::allocator<std::pair<std::string const, boost::shared_ptr<Wccl::Value> > > >, mpl_::bool_<true> >(boost::foreach_detail_::auto_any_base const&, boost::foreach_detail_::type2type<std::map<std::string, boost::shared_ptr<Wccl::Value>, std::less<std::string>, std::allocator<std::pair<std::string const, boost::shared_ptr<Wccl::Value> > > >, mpl_::bool_<true> >*) (foreach.hpp:737)
==15415==  by 0xA9E30B3: Wccl::ParsedExpression::valid_variable_names() const (parsedexpression.h:276)
==15415==  by 0xA9E19FE: Corpus2::LexicalUnit::IsHere(Wccl::SentenceContext const&, std::set<int, std::less<int>, std::allocator<int> >&, int&) const (mwe.cpp:67)
==15415==  by 0xA9D29CB: Corpus2::MWEReader::process_sentence(boost::shared_ptr<Corpus2::Sentence>) (mwereader.cpp:91)
==15415==  by 0xA9D2682: Corpus2::MWEReader::get_next_sentence() (mwereader.cpp:71)

Dodam, że z samym readerem poliqarpowym przechodzi przez korpusy (jeszcze do końca nie przeszło, bo to trwa, ale segfaulty do tej pory występowały do 30 minut).

Niestety problemu wciąż nie można powtórzyć na Ubuntu 10.04. Główne różnicę to wersja boosta i libstdc++ (6.0.16 vs 6.0.13). Boo zgaduje, że również coś z ANTLRem może być nie-tak.

Adam Radziszewski wrote:

Zrób przy okazji make test w corpus2 i wccl-u, a nuż to coś wykryje…

2x *** No errors detected

Jest jeszcze jedna potencjalna przyczyna błędów: mam uszkodzony komputer (np. RAM). Jest to mało prawdopodobne, ale upewnię się i:
- puszczę memtesta (wstępne przepuszczenie 10% pierwszego przejścia nie wykazało obvious błędów w pamięci)
- spróbuję zainstalować kubuntu 11.04 w virtualboxie na PWr i tam odtworzyć sytuację.

#5 Updated by Bartosz Broda almost 12 years ago

Bartosz Broda wrote:

Odpaliłem coprus geta, załączam wynik. Zdanie w xcesie przechodzi. Jednak jest coś źle, bo valgrind pokazuje takie podsumowanie:

Oczywiście valgrind pokazuje podsumowanie dla wccl-run (komenda poniżej pre).

#6 Updated by Bartosz Broda almost 12 years ago

Uaktualnienie informacji:

- przedostatnie ubuntu (11.04) w vm - valgrind na wccl-run przechodzi bez problmów
- kubuntu 11.10 w vm valgrind zwraca tysiace problemów

Obie maszyny na moim komputerze domowym (ale RAM jest w porządku memtest nic nie pokazał).

Przy okazji załączam wyjście z valgrinda dla corpus2 i wccl przekompilowanego w trybie debug - wyjście powinno być bardziej informatywne.

#7 Updated by Tomasz Śniatowski almost 12 years ago

A zobaczcie czy po zamianie w Wccl::Variables::reset_values() (variables.cpp:112) foreacha z boost::mpl::vectorem na reczne wywolanie reseta dla kazdej ze skladowych map dalej bedzie sie tam valgrind plul

Pzdr ;)

#8 Updated by Bartosz Broda almost 12 years ago

Tomasz Śniatowski wrote:

A zobaczcie czy po zamianie w Wccl::Variables::reset_values() (variables.cpp:112) foreacha z boost::mpl::vectorem na reczne wywolanie reseta dla kazdej ze skladowych map dalej bedzie sie tam valgrind plul

Pzdr ;)

A Ty co tu robisz? ;-)

Ja tego kodu nie znam + jest w nim dla mnie za dużo template magic, żebym coś w nim miał zmieniać. Adamie, może zmienisz to co Tomek sugeruje i pchniesz to na jakiegoś brancha a ja to sprawdzę na nowym bóście?

#9 Updated by Tomasz Śniatowski almost 12 years ago

A Ty co tu robisz? ;-)

Ilor wiecznie żywy :P Boo mi dał znać że problem wystąpił, może nawet zerknę i/lub wspomogę Adama ;)

#10 Updated by Adam Radziszewski almost 12 years ago

Hej ;)
No najlepiej byłoby, gdybyś mnie wspomógł, bo ta iteracja po typach przerasta moje możliwości. Mogę się odwdzięczyć w postaci płynnej.

BTW ostatnio Bartek z Pawłem znaleźli coś tak koszmarnego w value.h (VALUE_PREAMBLE), że masz szczęście, że u nas już nie pracujesz ;D

#11 Updated by Tomasz Śniatowski almost 12 years ago

Is it better now? faad806bf01c961f23a026261cdb23248cb8ad70

#12 Updated by Bartosz Broda almost 12 years ago

Tomasz Śniatowski wrote:

Is it better now? faad806bf01c961f23a026261cdb23248cb8ad70

Nie wiem. Zanim ściągnąłem nową wersję wccla odpaliłem stary kod - i się segfault nie pojawił :/. Próbowałem na korpusie poliqarpowym i xmlowym i segfaulta brak. Natomiast valgrind pokazał te 3800 błędów na death_sentence.xml na starym kodzie a na nowym nie, więc jest szansa, że już jest dobrze. Danke schón!

#13 Updated by Adam Radziszewski over 11 years ago

 • Status changed from Nowy to Zamknięty

Nikt nie zgłaszał powtórzenia się sytuacji, więc uznaję, że błąd został naprawiony. Dzięki jeszcze raz :)

Also available in: Atom PDF