Błąd #2762

Morfeusz nie ma szans zwrócić klasy adja?

Added by Adam Radziszewski almost 12 years ago.

Status:NowyStart date:14 Nov 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Radziszewski% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Przetestować ciągi typu polsko-niemiecki. Prawdopodobnie Morfeusz musi widzieć cały kontekst, by wybrać dobrą klasę i będzie konflikt interesów.

Also available in: Atom PDF