Zadanie #2382

Selekcja cech poprzez redukcję

Added by Michał Marcińczuk almost 12 years ago. Updated almost 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:29 Sep 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Maciej Janicki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Należy napisać skrypt, który dla danej definicji szablonu cech przeprowadzi serię eksperymentów, w których w kolejnych testach będzie redukował lub całkowicie usuwał szablony cech. W każdym kolejnym eksperymencie tylko jeden szablon będzie redukowany, a pozostałe mają taką wartość, jak pliku bazowym. Dla każdego szablonu S zostanie wykonany eksperyment lub seria eksperymentów, w których:

  • jeżeli S jest szablonem złożonym (odwołuje się do kilku atrybutów), to szablon S zostanie wyłączony ze zbioru szablonów,
  • Jeżeli S jest szablonem prostym (odwołuje się do jednego atrybutu), to zostaną wykonane eksperymenty:
    • z redukcją okna --- liczba eksperymentów z redukcją zależy od początkowej wartości okna, na przykład dla okna [-2,2] zostaną wykonane eksperymenty z oknem: [-1,1] i [0], a dla okna [-1,3] eksperymenty [0,2]. [0,1] i [0],
    • bez danego szablonu.

Pierwsze testy zostaną wykonane na zbiorze ik-wiki1 podzielonym na 4 foldy. Plikiem bazowym do redukcji będzie konfiguracja ini_features38_window2_names4_agr.ini, która zawiera 36 cech prostych. Zostanie wykonanych 34*3+2=104 eksperymentów. Szacowany czas wykonania jednej serii przy wykorzystaniu 6 rdzeni na ik-wiki1 wyniesie ok. 1,5 godziny (ok. 45 sekund na eksperyment).

History

#1 Updated by Maciej Janicki almost 12 years ago

  • % Done changed from 0 to 80

#2 Updated by Maciej Janicki almost 12 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 80 to 100

Also available in: Atom PDF