Zadanie #2295

HeuristicChunker -- chunker heurystyczny

Added by Michał Marcińczuk about 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:16 Sep 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Maciej Janicki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Chunker heurystyczny będzie rozpoznawał chunki zgodnie ze zdefiniowanymi regułami. Parametrami chunkera będą nazwy reguł do uruchomienia lub w przypadku braku nazw reguł zostaną uruchomione wszystkie reguły. Sposób definicji:

-chunker c1:heuristic
-chunker c1:heuristic:name1,name2,...
Reguły:
  • general-ign-dict: jeżeli klasa gramatyczna tokenu T jest równa 'ign' oraz wśród wszystkich cech słownikowych (*_nam) tylko dla jednej cechy słownikowej N jest ustawiona wartość B, a dla pozostałych O to poczynając od tokenu T po wszystkich następujących tokenach oznaczonych jako I dla typu N utwórz anotację typu N,
  • general-camel-base: jeżeli dla tokenu T forma bazowa zaczyna się z dużej litery oraz wśród wszystkich cech słownikowych (*_nam) tylko dla jednej cechy słownikowej N jest ustawiona wartość B, a dla pozostałych O to poczynając od tokenu T po wszystkich następujących tokenach oznaczonych jako I dla typu N utwórz anotację typu N,
  • road-prefix: jeżeli dla tokenu T token poprzedzający (T[-1]) dla cechy 'road_prefix' ustawiona jest wartość B lub I, a dla tokenu T ustawiona jest wartość 'road_nam' na B, to dodaj anotację typu 'ROAD_NAM' poczynając od tokenu T po wszystkich następujących tokenach oznaczonych jako road_nam I.

History

#1 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF