Zadanie #2294

Generowanie złożonych cech w szablonach

Added by Michał Marcińczuk about 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:15 Sep 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Maciej Janicki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Dla parametru -template należy dodać możliwość definicji złożonych cech.

Definicja złożonej cechy będzie miała postać:

-template t1:name1:x/name2:y

Będzie to sekwencja par {nazwa,przesunięcie} połączonych znakiem '/'. Po nazwie atrybutu zawsze będzie jedna wartość określająca przesunięcie.

Na przykład:

-template t1:road_prefix:-1/road_name:0

wygeneruje wzorzec:

# road_prefix[-1]/road_nam[0]
Uxx:%x[-1,a]/%x[0,b]

gdzie `a` to indeks cechy road_prefix, `b` to indeks cechy road_nam.

History

#1 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF