Zadanie #2271

Wybór typów anotacji do znakowania w chunkerze słownikowym

Added by Michał Marcińczuk about 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:12 Sep 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Maciej Janicki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Należy dodać możliwość podania listy nazw anotacji, które będą znakowane przez chunker słownikowy. Jeżeli parametr będzie podany, to będą znakowane wyłącznie wskazane typy anotacji. Brak parametru powoduje znakowanych wszystkich typów anotacji. Parametr ten nie ma wpływu na komiplację słownika.

Przykład definicji:

dict-compile:dict=x:common=x:model=x:types=city_nam,country_nam
dict-load:x:city_nam,country_nam

History

#1 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF