Zadanie #2270

Wypisanie nazwy dokumenty w szczegółowych logach

Added by Michał Marcińczuk about 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:12 Sep 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Maciej Janicki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Przy drukowaniu logów z eksperymentów, dla każdego zdania należy wypisać nazwę dokumentu, z którego pochodzi, w postaci:

Sentence #nnn from xxx

History

#1 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF