Zadanie #2268

Rozdzielanie nazw po znakach interpunkcyjnych

Added by Michał Marcińczuk about 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:12 Sep 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Maciej Janicki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

W trakcie kompilowania słownika nazw własnych, nazwy zawierające myślnik, kropkę, apostrof i cudzysłów powinny być dzielone po tych znakach. Na przykład nazwa "Czechowice-Dziedzice" jest traktowana jako jedno słowo. Ta nazwa powinna zostać podzielona na [Czechowice][-][Dziedzice]. Podobne zachowanie będzie dla znaków .-"'

History

#1 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF