Zadanie #2203

Chunker słownikowy -- odrzucanie nazw po basach

Added by Michał Marcińczuk about 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:06 Sep 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Maciej Janicki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Chunker słownikowy powinien ignorować jednowyrazowe nazwy, dla których co najmniej jeden base znajduje się w słowniku słów pospolitych. Słownik słów pospolity powinien być również serializowany do pliku, razem ze słownikiem jednoznacznych nazw własnych.

History

#1 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF