Zadanie #2201

Przwyrócenie mechanizmu filtrowania

Added by Michał Marcińczuk about 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:06 Sep 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Maciej Janicki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

W pierwszej wersji modułu NER jest dostępna opcja -filter <nazwa|all> umożliwiająca filtrowanie wyników. Należy przenieść mechanizm filtrów do liner2. Filtrowanie anotacji wykonywane jest na wyniku chunkowania.

History

#1 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF