Zadanie #2169

Drukowanie szczegółowych wyników rozpoznawania chunków

Added by Michał Marcińczuk about 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:31 Aug 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Maciej Janicki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

W trybie Eval i EvalCV dla parametru -verbose na standardowe wyjście będą drukowane dla każdego zdania następujące informacje:

Sentence #1

 Text : Ala mieszka w Krakowie.
 Tokens: 1__ 2______ 3 4_______5

 Chunks:
  TruePositive PERSON_NAM [1,1] = Ala
  FalsePositive CITY_NAM [2,3] = mieszka w
  FalseNegative CITY_NAM [4,4] = Krakowie
Gdzie:
 • #1 to kolejny numer zdania w kolejności tagowania,
 • Tokens zawiera numery kolejnych tokenów w zdaniu,
 • zapis `n [a,b]` oznacza anotację od tokenu a do tokenu b o nazwie n.

Dla przełącznika -verbodeDetails wydruk będzie rozszerzony o tablicę z cechami, tj:

Sentence #1

 Text : Ala mieszka w Krakowie.
 Tokens: 1__ 2______ 3 4_______5

 Chunks:
  TruePositive PERSON_NAM [1,1] = Ala
  FalsePositive CITY_NAM [2,3] = mieszka w
  FalseNegative CITY_NAM [4,4] = Krakowie

 Features:
  [1]_orth [2]_base [3]ctag
  [1]_Ala [2]_Ala [3]_subst
  [1]_mieszka [2]_mieszkać [3]_subst
  [1]_w [2]_w [3]_subst
  [1]_Krakowie [2]_Kraków [3]_subst
  [1]_. [2]_. [3]_subst

History

#1 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

 • Status changed from Przypisany to Zamknięty
 • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF