Błąd #2167

Brak sprawdzania tagsetu w mwereader

Added by Bartosz Broda about 12 years ago.

Status:NowyStart date:31 Aug 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Trzeba sprawdzić, czy tagset z pliku z jednostkami wielowyrazowymi jest taki sam jak readerze. Również należy się upewnić czy w wypadku wielu plików z MWE tagset jest taki sam we wszystkich plikach.

Also available in: Atom PDF