Zadanie #2163

Dostosowanie funkcji CrfppChunker.chunkSentence

Added by Michał Marcińczuk about 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:29 Aug 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Maciej Janicki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Należy dostosować funkcje pomocnicze do nowej struktury danych. Treść poprzedniej wersji funkcji znajduje się w pliku CrfppChunker.

Chunkowanie odbywa się przy mocy biblioteki org.chasen.crfpp.Tagger. Aby tager poprawnie działał, należy uruchomić z przełącznikiem -Djava.library.path=./lib

History

#1 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

Nie zostało dostatecznie przetestowane, bo chunker jest na razie za słabo nauczony i w prostych zdaniach (np. "Pan Bogusz jest moim sąsiadem i mieszka w Warszawie.") użytych do testowania nic nie oznacza.

#2 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF