Zadanie #2129

Implementacja klasy ChunkerEvaluator

Added by Michał Marcińczuk about 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:27 Aug 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Maciej Janicki% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Implementacja klasy do oceny chunkerów zgodnie z przygotowanym szablonem i komentarzami w opisach funkcji (w pliku ChunkerEvaluator.java).

History

#1 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • % Done changed from 0 to 90

Pozostało do zrobienia: poprawić formatowanie danych wyjściowych, testowanie na nauczonych chunkerach.

#2 Updated by Maciej Janicki about 12 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 90 to 100

Also available in: Atom PDF