Zadanie #1646

Dodać akcję unify do match rules

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago.

Status:NowyStart date:09 Jun 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Tomasz Śniatowski% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Akcja już jest w tag_rules.

Składnia dla match_rules powinna być analogiczna do akcji mark (ale nie będzie tu wariantu trzeciego z headem):

unify(match_from, match_to) — bierzemy zakres od tokenu first(match_from) do last(match_to) włącznie, gdzie rmatch_from i match_to są dopasowaniami (jednym z 3 podtypów)
unify(match) — od tokenu first(match) do last(match) włącznie, gdzie match jest dopasowaniem

Also available in: Atom PDF