Błąd #1638

Nazwy funkcji w parserze

Added by Bartosz Broda over 12 years ago.

Status:NowyStart date:03 Jun 2011
Priority:NiskiDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Wygląda na to, że WCCL używa konwencji nazewniczej dla funkcji a_b... natomiast w parserze są funkcję w camelCase.

Also available in: Atom PDF