Zadanie #1552

Przykładowy kod testujący wrappery

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago. Updated almost 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:19 May 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Radziszewski% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Zrobić przykładowy kod, który coś czyta, odpala operatory i zwraca wynik; kod ten będzie przykładem użycia i testem.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski almost 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Już mamy taki kodzik: doc/wccl-run.py (analogicznie dla reguł i anotacji: doc/wccl-rules.py).

Also available in: Atom PDF