Błąd #1463

Dzielone Variables przy parsowaniu reguł tagowania

Added by Adam Wardyński over 12 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:29 Apr 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Radziszewski% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Parsowanie reguł dzieli obiekt Variables, co raczej nie jest dobre, gdyż każda kolejna parsowana reguła dziedziczy zmienne z poprzedniej.

Choć w praktyce i tak te zmienne nie będą potem dzielone (tworzone są kopie Variables dla każdego operatora), to i tak niezłe zamieszanie z tego tytułu jest, szczególnie gdyby zmienna tej samej nazwy, ale innego typu, miała być dodawana w kolejnej regule.

Trzeba zmienić gramatykę tak, aby każda parsowana reguła tagowania miała swój własny scope.

History

#1 Updated by Adam Wardyński over 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Rozwiązany
  • Assignee changed from Adam Wardyński to Adam Radziszewski
  • % Done changed from 0 to 100

Done, poza tym spostrzegłem, że leksykony nie są przekazywane do operatorów w sekwencji, co naprawiłem, przy okazji też naprawiając składnię tak, aby ostatni operator w sekwencji nie kończył się średnikiem.

Git commit 24f23044df96a743f2daaadb9fff22c21691afe1

#2 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF