Błąd #1449

Na etapie odpalania post-conditions nie ma dostępu do matcha

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:22 Apr 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Radziszewski% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Gdy w sekcję cond wstawię debug($m:_M), to okazuje się, że jest tam pusty wektor. Podobnie, odwołania w stylu :1 powodują zgłoszenie błędu "out of range".

Np.

apply(
 match(
  regex( base[0], 'wyżyna'),
  and( inter(class[0], {subst}), inter(cas[0], {nom}) )
 ),
 cond(
   // not( annsub(:1, 'capitalized_noun' ) ) // sub
   debug($m:_M)
 ),
 actions(
  mark(:2, 'HIGHLAND_NAM')
 )
)

History

#1 Updated by Adam Wardyński over 12 years ago

 • Status changed from Nowy to Rozwiązany
 • Assignee changed from Adam Wardyński to Adam Radziszewski
 • % Done changed from 0 to 100

Done. Git commit 88d3aef2d8ca450c9f6b5f6abae0678bb99e530a

#2 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF