Zadanie #1443

Testy wydajnościowe WCCL

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:NowyStart date:21 Apr 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Tomasz Śniatowski% Done:

20%

Category:-
Target version:-

Description

Warto by też przetestować wccl-match. Wyniki spisać na wiki, przyda nam się to do publikacji i dokumentacji.

History

#1 Updated by Tomasz Śniatowski over 12 years ago

 • % Done changed from 0 to 20

Zrobilem kilka nieformalnych testów, dopisałem --progress do wcclrun. Póki co na korpusie 88K tokenów, na i5 (nieco słabyszym od i7 w 446):
- proste operatory w małej ilości osiągają wydajność rzędu 20-30ktps (kilo tokens per second), jest tu 30% narzutu na odczyt
- 100 operatorów getsymbol osiąga w przyblizeniu 6ktps
- 10 operatorów if(agrpp(-2, 2, {cas,gnd}),class[0],if(in(class[0],{subst,qub,adj}),gnd,ign)): 17.5ktps
- 50 operatorów jw.: 7ktps
- 100 jw: 3,8ktps

W tym ostatnim przypadku juz kolo 10% czasu schodzilo na sprawy alokacyjne, tj malloc, ~shared_ptr etc. Nadal są to jednak proste operatory które nic ciekawego nie robią, przydałyby się jakieś ,,rzeczywiste''.

#2 Updated by Tomasz Śniatowski over 12 years ago

Wycinek z profilera:

Counted CPU_CLK_UNHALTED events (Clock cycles when not halted) with a unit mask of 0x00 (No unit mask) count 100000
samples %    image name        symbol name
8706   4.8919 libicuuc.so.42.1     u_strToUTF8WithSub_4_2
8689   4.8824 libc-2.11.1.so      _int_malloc
7239   4.0676 wccl-run         boost::detail::shared_count::~shared_count()
6000   3.3714 libc-2.11.1.so      malloc
5968   3.3534 libglib-2.0.so.0.2400.1 _g_utf8_normalize_wc
5006   2.8129 libwccl.so.0.0      Wccl::PointAgreement::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
4609   2.5898 libc-2.11.1.so      _int_free
4459   2.5055 libicuuc.so.42.1     icu_4_2::UnicodeString::padTrailing(int, unsigned short)
4365   2.4527 libicuuc.so.42.1     u_strFromUTF8WithSub_4_2
4284   2.4072 libgcc_s.so.1      __popcountdi2
3919   2.2021 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::TSet const> boost::dynamic_pointer_cast<Wccl::TSet const, Wccl::Value const>(boost::shared_ptr<Wccl::Value const> const&)
3916   2.2004 libstdc++.so.6.0.13   __dynamic_cast
3889   2.1852 libc-2.11.1.so      memcpy
3885   2.1830 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
3716   2.0880 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::tag_to_symbol_string_vector(Corpus2::Tag const&, bool) const
3694   2.0757 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::get_attribute_mask(signed char) const
3484   1.9577 libicuuc.so.42.1     icu_4_2::UnicodeString::copyFrom(icu_4_2::UnicodeString const&, signed char)
3475   1.9526 libc-2.11.1.so      free
3395   1.9077 libwccl.so.0.0      Wccl::GetSymbols::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
2821   1.5851 libwccl.so.0.0      Wccl::Constant<Wccl::Position>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
2733   1.5357 libwccl.so.0.0      Wccl::Constant<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
2508   1.4093 libwccl.so.0.0      Wccl::IsSubsetOf<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
2213   1.2435 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::Position const> boost::dynamic_pointer_cast<Wccl::Position const, Wccl::Value const>(boost::shared_ptr<Wccl::Value const> const&)
2089   1.1738 libwccl.so.0.0      Wccl::Predicate::False(Wccl::FunExecContext const&)
2043   1.1480 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::TSet> boost::make_shared<Wccl::TSet>()
1958   1.1002 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::attribute_count() const
1923   1.0805 libstdc++.so.6.0.13   __cxxabiv1::__si_class_type_info::__do_dyncast(long, __cxxabiv1::__class_type_info::__sub_kind, __cxxabiv1::__class_type_info const*, void const*, __cxxabiv1::__class_type_info const*, void const*, __cxxabiv1::__class_type_info::__dyncast_result&) const
1864   1.0474 libstdc++.so.6.0.13   std::string::append(char const*, unsigned long)

#3 Updated by Tomasz Śniatowski over 12 years ago

Wycinek z callgrapha (trzeba kompilowac z -fno-omit-frame-pointer):

samples %    image name        symbol name
-------------------------------------------------------------------------------
60913   4.5687 libicuuc.so.42.1     u_strToUTF8WithSub_4_2
 60913  100.000 libicuuc.so.42.1     u_strToUTF8WithSub_4_2 [self]
-------------------------------------------------------------------------------
58760   4.4072 libc-2.11.1.so      _int_malloc
 58760  100.000 libc-2.11.1.so      _int_malloc [self]
-------------------------------------------------------------------------------
 3     0.0055 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::BufferedChunkReader::get_next_chunk()
 4     0.0073 wccl-run         main
 7     0.0128 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::BufferedChunkReader::get_next_sentence()
 380    0.6946 libwccl.so.0.0      Wccl::Operator<Wccl::TSet>::base_apply(Wccl::SentenceContext const&)
 1601   2.9264 wccl-run         Runner::do_stream(std::istream&, bool)
 2897   5.2954 libwccl.so.0.0      Wccl::PointAgreement::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 5290   9.6695 wccl-run         Runner::do_sentence(boost::shared_ptr<Corpus2::Sentence> const&)
 8855   16.1859 libwccl.so.0.0      Wccl::Operator<Wccl::TSet>::apply(Wccl::SentenceContext const&)
 16167  29.5514 libwccl.so.0.0      Wccl::IsSubsetOf<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 19504  35.6511 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
54037   4.0530 wccl-run         boost::detail::shared_count::~shared_count()
 54037  98.7735 wccl-run         boost::detail::shared_count::~shared_count() [self]
 425    0.7769 libcorpus2.so.1.0    boost::detail::sp_counted_impl_pd<Corpus2::Sentence*, boost::detail::sp_ms_deleter<Corpus2::Sentence> >::dispose()
 133    0.2431 libwccl.so.0.0      Wccl::TSet::~TSet()
 105    0.1919 libwccl.so.0.0      boost::detail::sp_counted_impl_pd<Wccl::TSet*, boost::detail::sp_ms_deleter<Wccl::TSet> >::dispose()
 4     0.0073 libc-2.11.1.so      free
 4     0.0073 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Sentence::~Sentence()
-------------------------------------------------------------------------------
43693   3.2771 libc-2.11.1.so      malloc
 43693  99.5375 libc-2.11.1.so      malloc [self]
 203    0.4625 libicuuc.so.42.1     u_strFromUTF8WithSub_4_2
-------------------------------------------------------------------------------
 940    0.6369 libwccl.so.0.0      Wccl::Operator<Wccl::TSet>::apply(Wccl::SentenceContext const&)
 146649  99.3631 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
43021   3.2267 libwccl.so.0.0      Wccl::PointAgreement::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 43021  29.7783 libwccl.so.0.0      Wccl::PointAgreement::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const [self]
 35360  24.4755 libgcc_s.so.1      __popcountdi2
 13692   9.4773 libwccl.so.0.0      Wccl::Constant<Wccl::Position>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 13075   9.0503 libwccl.so.0.0      Wccl::Predicate::False(Wccl::FunExecContext const&)
 9452   6.5425 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::Position const> boost::dynamic_pointer_cast<Wccl::Position const, Wccl::Value const>(boost::shared_ptr<Wccl::Value const> const&)
 6565   4.5442 libwccl.so.0.0      Wccl::TSet::matching_categories(Corpus2::Tag const&) const
 5077   3.5142 libwccl.so.0.0      Wccl::Constant<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 4666   3.2297 libstdc++.so.6.0.13   __dynamic_cast
 4216   2.9182 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::TSet const> boost::dynamic_pointer_cast<Wccl::TSet const, Wccl::Value const>(boost::shared_ptr<Wccl::Value const> const&)
 3902   2.7009 libwccl.so.0.0      Wccl::TSet::categories_count(Corpus2::Tagset const&) const
 2897   2.0052 wccl-run         boost::detail::shared_count::~shared_count()
 1227   0.8493 libwccl.so.0.0      Wccl::SentenceContext::get_abs_position(Wccl::Position const&) const
 859    0.5946 libwccl.so.0.0      Wccl::Predicate::True(Wccl::FunExecContext const&)
 462    0.3198 libwccl.so.0.0      Wccl::Constant<Wccl::Bool>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
-------------------------------------------------------------------------------
 1     0.1942 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::XmlReader::start_chunk(std::deque<xmlpp::SaxParser::Attribute, std::allocator<xmlpp::SaxParser::Attribute> > const&)
 2     0.3883 libxml++-2.6.so.2.0.7  xmlpp::SaxParserCallback::start_element(void*, unsigned char const*, unsigned char const**)
 102   19.8058 libxml++-2.6.so.2.0.7  xmlpp::SaxParserCallback::end_element(void*, unsigned char const*)
 120   23.3010 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::XmlReader::on_end_element(Glib::ustring const&)
 290   56.3107 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::XmlReader::on_start_element(Glib::ustring const&, std::deque<xmlpp::SaxParser::Attribute, std::allocator<xmlpp::SaxParser::Attribute> > const&)
42205   3.1655 libglib-2.0.so.0.2400.1 _g_utf8_normalize_wc
 42205  100.000 libglib-2.0.so.0.2400.1 _g_utf8_normalize_wc [self]
-------------------------------------------------------------------------------
 405    1.1324 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::parse_simple_tag(std::vector<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> >, std::allocator<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > > > const&, Corpus2::Tagset::ParseMode) const
 35360  98.8676 libwccl.so.0.0      Wccl::PointAgreement::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
35765   2.6825 libgcc_s.so.1      __popcountdi2
 35765  100.000 libgcc_s.so.1      __popcountdi2 [self]
-------------------------------------------------------------------------------
 373    1.0572 libwccl.so.0.0      Wccl::Operator<Wccl::TSet>::base_apply(Wccl::SentenceContext const&)
 4216   11.9494 libwccl.so.0.0      Wccl::PointAgreement::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 5127   14.5315 libwccl.so.0.0      Wccl::Operator<Wccl::TSet>::apply(Wccl::SentenceContext const&)
 9392   26.6198 libwccl.so.0.0      Wccl::IsSubsetOf<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 16174  45.8421 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
35282   2.6463 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::TSet const> boost::dynamic_pointer_cast<Wccl::TSet const, Wccl::Value const>(boost::shared_ptr<Wccl::Value const> const&)
 35282  100.000 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::TSet const> boost::dynamic_pointer_cast<Wccl::TSet const, Wccl::Value const>(boost::shared_ptr<Wccl::Value const> const&) [self]
-------------------------------------------------------------------------------
 2     0.1825 libc-2.11.1.so      vfprintf
 3     0.2737 libicuuc.so.42.1     _fini
 45    4.1058 libcorpus2.so.1.0    T.2968
 73    6.6606 libcorpus2.so.1.0    boost::algorithm::split_iterator<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> >::increment()
 73    6.6606 libcorpus2.so.1.0    std::_Rb_tree<std::string, std::pair<std::string const, std::deque<std::string, std::allocator<std::string> > >, std::_Select1st<std::pair<std::string const, std::deque<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::less<std::string>, std::allocator<std::pair<std::string const, std::deque<std::string, std::allocator<std::string> > > > >::_M_insert_unique_(std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<std::string const, std::deque<std::string, std::allocator<std::string> > > >, std::pair<std::string const, std::deque<std::string, std::allocator<std::string> > > const&)
 186   16.9708 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::parse_simple_tag(boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > const&, Corpus2::Tagset::ParseMode) const
 714   65.1460 libcorpus2.so.1.0    std::vector<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> >, std::allocator<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > > >& boost::algorithm::iter_split<std::vector<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> >, std::allocator<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > > >, boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > const, boost::algorithm::detail::token_finderF<boost::algorithm::detail::is_any_ofF<char> > >(std::vector<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> >, std::allocator<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > > >&, boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > const&, boost::algorithm::detail::token_finderF<boost::algorithm::detail::is_any_ofF<char> >)
34022   2.5518 libc-2.11.1.so      memcpy
 34022  100.000 libc-2.11.1.so      memcpy [self]
-------------------------------------------------------------------------------
 1     0.0115 libc-2.11.1.so      memmove
 1     0.0115 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::BufferedChunkReader::get_next_sentence()
 8     0.0923 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Sentence::append(Corpus2::Token*)
 17    0.1962 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::tag_to_symbol_string_vector(Corpus2::Tag const&, bool) const
 24    0.2770 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::XmlReader::start_lexeme(std::deque<xmlpp::SaxParser::Attribute, std::allocator<xmlpp::SaxParser::Attribute> > const&)
 31    0.3578 libcorpus2.so.1.0    boost::detail::sp_counted_impl_pd<Corpus2::Sentence*, boost::detail::sp_ms_deleter<Corpus2::Sentence> >::dispose()
 109    1.2581 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::parse_simple_tag(boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > const&, Corpus2::Tagset::ParseMode) const
 129    1.4889 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::XmlReader::on_end_element(Glib::ustring const&)
 165    1.9044 wccl-run         Runner::do_stream(std::istream&, bool)
 463    5.3440 libcorpus2.so.1.0    std::vector<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> >, std::allocator<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > > >& boost::algorithm::iter_split<std::vector<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> >, std::allocator<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > > >, boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > const, boost::algorithm::detail::token_finderF<boost::algorithm::detail::is_any_ofF<char> > >(std::vector<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> >, std::allocator<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > > >&, boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > const&, boost::algorithm::detail::token_finderF<boost::algorithm::detail::is_any_ofF<char> >)
 683    7.8832 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 1484   17.1283 libwccl.so.0.0      Wccl::Value::to_string_u(Corpus2::Tagset const&) const
 2333   26.9275 libwccl.so.0.0      Wccl::TSet::to_string(Corpus2::Tagset const&) const
 3216   37.1191 wccl-run         Runner::do_sentence(boost::shared_ptr<Corpus2::Sentence> const&)
31452   2.3590 libc-2.11.1.so      _int_free
 31452  100.000 libc-2.11.1.so      _int_free [self]
-------------------------------------------------------------------------------
 1307   100.000 wccl-run         Runner::do_sentence(boost::shared_ptr<Corpus2::Sentence> const&)
30582   2.2938 libicuuc.so.42.1     icu_4_2::UnicodeString::padTrailing(int, unsigned short)
 30582  100.000 libicuuc.so.42.1     icu_4_2::UnicodeString::padTrailing(int, unsigned short) [self]
-------------------------------------------------------------------------------
 93    0.8188 wccl-run         Runner::do_sentence(boost::shared_ptr<Corpus2::Sentence> const&)
 682    6.0046 libwccl.so.0.0      Wccl::Predicate::evaluate(bool, Wccl::FunExecContext const&)
 721    6.3479 libwccl.so.0.0      Wccl::Operator<Wccl::TSet>::apply(Wccl::SentenceContext const&)
 734    6.4624 libwccl.so.0.0      Wccl::GetSymbols::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 1668   14.6857 libwccl.so.0.0      Wccl::IsSubsetOf<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 2794   24.5994 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 4666   41.0812 libwccl.so.0.0      Wccl::PointAgreement::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
30481   2.2862 libstdc++.so.6.0.13   __dynamic_cast
 30481  100.000 libstdc++.so.6.0.13   __dynamic_cast [self]
-------------------------------------------------------------------------------
 762    0.1391 libwccl.so.0.0      Wccl::Operator<Wccl::TSet>::base_apply(Wccl::SentenceContext const&)
 169102  30.8664 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 377988  68.9945 libwccl.so.0.0      Wccl::Operator<Wccl::TSet>::apply(Wccl::SentenceContext const&)
28941   2.1707 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 169102  31.2638 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 146649  27.1127 libwccl.so.0.0      Wccl::PointAgreement::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 121055  22.3808 libwccl.so.0.0      Wccl::IsSubsetOf<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 28941   5.3507 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const [self]
 19504   3.6059 wccl-run         boost::detail::shared_count::~shared_count()
 16174   2.9903 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::TSet const> boost::dynamic_pointer_cast<Wccl::TSet const, Wccl::Value const>(boost::shared_ptr<Wccl::Value const> const&)
 10916   2.0182 libwccl.so.0.0      Wccl::Constant<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 9840   1.8192 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::Bool const> boost::dynamic_pointer_cast<Wccl::Bool const, Wccl::Value const>(boost::shared_ptr<Wccl::Value const> const&)
 4027   0.7445 libwccl.so.0.0      Wccl::GetSymbols::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 2794   0.5166 libstdc++.so.6.0.13   __dynamic_cast
 2278   0.4212 libwccl.so.0.0      Wccl::Constant<Wccl::Position>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 2063   0.3814 libc-2.11.1.so      free
 1530   0.2829 libwccl.so.0.0      Wccl::TSet::matching_categories(Corpus2::Tag const&) const
 1318   0.2437 libwccl.so.0.0      Wccl::SentenceContext::get_abs_position(Wccl::Position const&) const
 744    0.1376 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::Position const> boost::dynamic_pointer_cast<Wccl::Position const, Wccl::Value const>(boost::shared_ptr<Wccl::Value const> const&)
 683    0.1263 libc-2.11.1.so      _int_free
 631    0.1167 libwccl.so.0.0      Wccl::Predicate::False(Wccl::FunExecContext const&)
 556    0.1028 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tag::operator==(Corpus2::Tag const&) const
 481    0.0889 libwccl.so.0.0      Wccl::TSet::categories_count(Corpus2::Tagset const&) const
 394    0.0728 libwccl.so.0.0      boost::detail::sp_counted_base::destroy()
 352    0.0651 libwccl.so.0.0      boost::detail::sp_counted_impl_pd<Wccl::TSet*, boost::detail::sp_ms_deleter<Wccl::TSet> >::~sp_counted_impl_pd()
 331    0.0612 libwccl.so.0.0      boost::detail::sp_counted_impl_pd<Wccl::TSet*, boost::detail::sp_ms_deleter<Wccl::TSet> >::dispose()
 209    0.0386 libwccl.so.0.0      Wccl::Predicate::evaluate(bool, Wccl::FunExecContext const&)
 186    0.0344 libstdc++.so.6.0.13   operator delete(void*)
 102    0.0189 libwccl.so.0.0      Wccl::Predicate::True(Wccl::FunExecContext const&)
 27    0.0050 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::TSet> boost::make_shared<Wccl::TSet>()
-------------------------------------------------------------------------------
 1     0.2481 libwccl.so.0.0      _fini
 2     0.4963 libcorpus2.so.1.0    _fini
 197   48.8834 libicuuc.so.42.1     _fini
 203   50.3722 libc-2.11.1.so      malloc
26572   1.9930 libicuuc.so.42.1     u_strFromUTF8WithSub_4_2
 26572  100.000 libicuuc.so.42.1     u_strFromUTF8WithSub_4_2 [self]
-------------------------------------------------------------------------------
 37    0.0690 libwccl.so.0.0      Wccl::Operator<Wccl::TSet>::apply(Wccl::SentenceContext const&)
 4027   7.5105 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 49554  92.4205 libwccl.so.0.0      Wccl::IsSubsetOf<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
25241   1.8932 libwccl.so.0.0      Wccl::GetSymbols::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 25241  48.0031 libwccl.so.0.0      Wccl::GetSymbols::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const [self]
 11938  22.7036 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::TSet> boost::make_shared<Wccl::TSet>()
 5521   10.4998 libwccl.so.0.0      Wccl::Constant<Wccl::Position>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 4941   9.3968 libwccl.so.0.0      boost::shared_ptr<Wccl::Position const> boost::dynamic_pointer_cast<Wccl::Position const, Wccl::Value const>(boost::shared_ptr<Wccl::Value const> const&)
 2322   4.4160 libwccl.so.0.0      boost::detail::sp_counted_impl_pd<Wccl::TSet*, boost::detail::sp_ms_deleter<Wccl::TSet> >::get_deleter(std::type_info const&)
 844    1.6051 libwccl.so.0.0      boost::detail::sp_enable_shared_from_this(...)
 734    1.3959 libstdc++.so.6.0.13   __dynamic_cast
 689    1.3103 libwccl.so.0.0      Wccl::SentenceContext::get_abs_position(Wccl::Position const&) const
 352    0.6694 libstdc++.so.6.0.13   operator new(unsigned long)
-------------------------------------------------------------------------------
 4     0.0189 wccl-run         boost::detail::shared_count::~shared_count()
 4     0.0189 libc-2.11.1.so      memmove
 5     0.0237 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::BufferedChunkReader::get_next_sentence()
 21    0.0994 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Sentence::append(Corpus2::Token*)
 30    0.1419 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::tag_to_symbol_string_vector(Corpus2::Tag const&, bool) const
 66    0.3123 libcorpus2.so.1.0    boost::detail::sp_counted_impl_pd<Corpus2::Sentence*, boost::detail::sp_ms_deleter<Corpus2::Sentence> >::dispose()
 67    0.3170 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::XmlReader::start_lexeme(std::deque<xmlpp::SaxParser::Attribute, std::allocator<xmlpp::SaxParser::Attribute> > const&)
 241    1.1403 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::XmlReader::on_end_element(Glib::ustring const&)
 242    1.1450 wccl-run         Runner::do_stream(std::istream&, bool)
 242    1.1450 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::parse_simple_tag(boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > const&, Corpus2::Tagset::ParseMode) const
 665    3.1464 libcorpus2.so.1.0    std::vector<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> >, std::allocator<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > > >& boost::algorithm::iter_split<std::vector<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> >, std::allocator<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > > >, boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > const, boost::algorithm::detail::token_finderF<boost::algorithm::detail::is_any_ofF<char> > >(std::vector<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> >, std::allocator<boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > > >&, boost::iterator_range<__gnu_cxx::__normal_iterator<char const*, std::string> > const&, boost::algorithm::detail::token_finderF<boost::algorithm::detail::is_any_ofF<char> >)
 2063   9.7611 libwccl.so.0.0      Wccl::Conditional<Wccl::TSet>::apply_internal(Wccl::FunExecContext const&) const
 3653   17.2841 libwccl.so.0.0      Wccl::TSet::to_string(Corpus2::Tagset const&) const
 5259   24.8829 libwccl.so.0.0      Wccl::Value::to_string_u(Corpus2::Tagset const&) const
 8573   40.5630 wccl-run         Runner::do_sentence(boost::shared_ptr<Corpus2::Sentence> const&)
24999   1.8750 libc-2.11.1.so      free
 24999  82.8330 libc-2.11.1.so      free [self]
 2600   8.6150 libstdc++.so.6.0.13   std::string::replace(unsigned long, unsigned long, char const*, unsigned long)
 2399   7.9490 libstdc++.so.6.0.13   std::string::_M_replace_safe(unsigned long, unsigned long, char const*, unsigned long)
 116    0.3844 libc-2.11.1.so      __strlen_sse42
 38    0.1259 libstdc++.so.6.0.13   std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(char const*, std::allocator<char> const&)
 28    0.0928 libstdc++.so.6.0.13   char* std::string::_S_construct<char const*>(char const*, char const*, std::allocator<char> const&, std::forward_iterator_tag)
-------------------------------------------------------------------------------
 538    0.6132 libwccl.so.0.0      Wccl::TSet::to_string(Corpus2::Tagset const&) const
 87198  99.3868 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::tag_to_symbol_string(Corpus2::Tag const&, bool) const
24925   1.8695 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::tag_to_symbol_string_vector(Corpus2::Tag const&, bool) const
 24925  29.5250 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::tag_to_symbol_string_vector(Corpus2::Tag const&, bool) const [self]
 18772  22.2364 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::get_attribute_mask(signed char) const
 11525  13.6520 wccl-run         std::vector<std::string, std::allocator<std::string> >::_M_insert_aux(__gnu_cxx::__normal_iterator<std::string*, std::vector<std::string, std::allocator<std::string> > >, std::string const&)
 9513   11.2687 libstdc++.so.6.0.13   std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_string(std::string const&)
 7022   8.3179 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::attribute_count() const
 5205   6.1656 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::get_pos_name(std::bitset<64ul>) const
 3014   3.5702 libcorpus2.so.1.0    boost::iterator_range<PwrNlp::set_bits_iterator<std::bitset<64ul> > > PwrNlp::set_bits<64ul>(std::bitset<64ul> const&)
 1912   2.2649 wccl-run         std::string* std::__uninitialized_copy_a<std::string*, std::string*, std::string>(std::string*, std::string*, std::string*, std::allocator<std::string>&)
 1632   1.9332 libstdc++.so.6.0.13   operator new(unsigned long)
 669    0.7925 libcorpus2.so.1.0    Corpus2::Tagset::get_pos_index(std::bitset<64ul>) const

To co się mnie rzuca w oczy to stosunkowo dużo dynamic_castow i ~shared_count. Być może pomogloby przearchitekturowanie Function<T> tak, aby zwracalo const T& lub samo T, zamiast shared_ptr<T>, w sytuacji gdy typ jest pewny.

#4 Updated by Tomasz Śniatowski over 12 years ago

Pierwsze szybkie porównanie z JOSKIPI: jeden operator, korpus 88K tokenów, komp roboczy w 446. Wyniki powtarzalne co do kilku %.

$ time jtester --input-file /home/local/folds/R09Folds/folds/test01.xml 
and(
equal(orth[0], "postulaty"),
//inter(flex[0], subst)
in(flex[0], {subst,depr,ger})
)

File with sentences...
Processed 5460 sentences.
Operator was equal to given value 2 times...
real  0m8.025s
user  0m7.980s
sys   0m0.020s
$ time wccl-run /home/local/folds/R09Folds/folds/test01.xml 'and(equal(orth[0],"postulaty"),in(class[0],{subst,depr,ger}))'|grep True|wc -l
2

real  0m2.840s
user  0m2.820s
sys   0m0.030s
time wccl-run -i xces-fast /home/local/folds/R09Folds/folds/test01.xml 'and(equal(orth[0],"postulaty"),in(class[0],{subst,depr,ger}))' "$a" "$a" |grep True|wc -l
2

real  0m2.119s
user  0m2.100s
sys   0m0.050s

#5 Updated by Tomasz Śniatowski over 12 years ago

JTester vs wcclrun na 1 foldzie freka (88ktok) i takim operatorze:


//--------------------------------------------------------
//verbInfObj
//bezokolicznik jako potencjalny argument (element predykatywny argumentu) elementu werbalnego
//cechą jest forma podst. elementu werbalnego 
//
//znane błędy: "szkoły zostały zamknięte" 
//--------------------------------------------------------

and(
  equal(flex[0],{inf}),
  llook(-1,begin,$V,and(
             in(flex[$V],{fin,praet,inf,imps,impt,pred,winien,pcon,pant,ppas,pact})//,
             //inter(base[$AR],{"czasownik"})
           )),
   or(
    in(flex[$V],{fin,praet,pcon,pant,imps,impt,pred,winien}),
    and(
      in(flex[$V],{ppas,pact}),
      not(rlook($+1V,-1,$S, and( in(flex[$S],{subst,ger,depr}),
                    agrpp($V,$S,{cas,nmb,gnd},3))
      ))
    ),
    and(
      in(flex[$V],{inf}),
      not(rlook($+1V,-1,$C, in(base[$C],{"ani","albo","czy","i","lub","oraz",","})
      ))
    ) 
   )
)//and

JTester: 5.5sek, wcclrun: 2.6sek, wcclrun -i xces-fast: 1.5s

Also available in: Atom PDF