Zadanie #1441

Testy reguł dopasowania

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:20 Apr 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Radziszewski% Done:

90%

Category:-
Target version:-

Description

Rzeczywiste testy reguł dopasowania w postaci:
1. Wejściowy plik XML, w formacie XCES albo w wewnętrzym formacie CCL (w razie czego się przekonwertuje na wybrany).
2. Plik .ccl zawierający jeden operator apply.
3. Oczekiwane wyjście w wewnętrzym formacie CCL.

W razie potrzeby XCES można przekonwertować na format CCL w następujący sposób (wejście powinno być podzielone na zdania i akapity (chunk):

maca-convert -q nop -t kipi -o ccl < input-morph.xml > output-ccl.xml

Póki co nie mamy jeszcze środowiska testowego, ale Tomek pracuje nad tym.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

  • % Done changed from 0 to 80
Dla każdego operatora — z wyjątkiem first i last — istnieje przynajmniej jeden test (niekoniecznie rozłącznie).
Pozostało:
  • uwzględnić składnię całego pliku, gdy będzie tu podpięta
  • dodać test korzystający z leksykonu (j.w.),
  • dodać test korzystający z first i last,
  • dodać kilka testów opartych o przykładowe reguły Michała (póki co jest jeden czy dwa).

#2 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

  • % Done changed from 80 to 90

Zostały operatory z leksykonem. Jeden test lokalnie u mnie przechodzi, ale nie wrzucam na repo, bo musi mieć swój leksykon luzem w tests.

#3 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

wrzuciłem leksykon luzem do tests, działa

Also available in: Atom PDF