Zadanie #1437

oneof i longest w gramatyce

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:20 Apr 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Paweł Kędzia% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

W specyfikacji są operatory oneof i longest, jest też gotowa ich implementacja. To są warunki operatora match. Składnia jest specyficzna, ciągi warunków odpowiadające jednemu wariantowi grupowane są wewnątrz słowa „variant” i nawiasu (tak jak w specyfikacji). Implementacja wymaga podania wektora obiektów ConjConditions, generalnie każdy „variant” powinien generować jeden ConjConditions, wektor takich wariantów powinien trafić do operatora oneof i longest.

History

#1 Updated by Paweł Kędzia over 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF