Zadanie #1436

Operatory „text” i „is” w gramatyce

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:20 Apr 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Paweł Kędzia% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Dodatkowe opcje w ramach match_cond_all. Gdy piszę tego ticketa, implementację owych operatorów nie są jeszcze gotowe.

History

#1 Updated by Paweł Kędzia over 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF