Zadanie #1389

Przerobić wcclrun, by czytał cały plik CCL

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:08 Apr 2011
Priority:NiskiDue date:
Assignee:Tomasz Śniatowski% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

wcclrun powinien być w stanie przeczytać cały plik i korzystać ze struktury danych reprezentującej plik zwracanej przez parser. Opcja z podaniem pojedynczych operatorów jako string też powinna działać — wtedy odwołania do konkretnej funkcji parsera są na miejscu.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

  • Priority changed from Normalny to Niski

#2 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

To samo dotyczyć będzie wcclrules (tego nowego utila do reguł dopasowania już nie, bo on nie podlega nowej składni).

#3 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

Dotyczy wccl-rules, wccl-match i wccl-run. W tym ostatnim wypadku ma też sens podanie pojedynczych operatorów jako stringów bez składni całego pliku — jak wyżej.

#4 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

Być może testy też powinny parsować pliki z regułami jako cały plik WCCL.

#5 Updated by Tomasz Śniatowski over 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Zrobione w wccl-run i wccl-rules, wccl-match juz nie ma, testy to oddzielny task

Also available in: Atom PDF