Zadanie #1388

Struktura danych reprezentująca plik CCL

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:08 Apr 2011
Priority:NiskiDue date:
Assignee:Adam Radziszewski% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Potrzebna będzie struktura danych, która daje dostęp do przeparsowanych rzeczy, patrz SkładniaPliku. Struktura powinna być tworzona przez parser.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

  • Priority changed from Normalny to Niski

#2 Updated by Adam Wardyński over 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany
  • % Done changed from 0 to 90

Strukturki dodane, ale na razie jeszcze bez operatora lex.

#3 Updated by Adam Wardyński over 12 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • Assignee changed from Adam Wardyński to Adam Radziszewski
  • % Done changed from 90 to 100

Leksykony dodane, pozostaje jeszcze kwestia dopasowań, ale to nowa sprawa i już jest osobne issue otwarte.

#4 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF