Zadanie #1385

Dołączanie innych źródeł analizy

Added by Tomasz Śniatowski about 12 years ago.

Status:NowyStart date:07 Apr 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Obecnie w sytyuacji gdy dany potok analizy ma więcej niż jedno źródło, analiza kończy się po pierwszym źródle, które coś zwróci. Byłoby ciekawie, gdyby Maca umożliwiała zachowanie przeciwne -- zebranie analiz wszystkich (kilku) analizatorów, usunięcie duplikatów i zwrócenie tego co pozostanie.

Zmiany zapewne będą skupiać się na DispatchAnalyser::process_functional

Also available in: Atom PDF