Błąd #1270

Unifikacja raz jeszcze (rules-data/unify2)

Added by Adam Radziszewski almost 13 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:16 Feb 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Wardyński% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Reguła:

rule("agr3",
  unify(0, 2, {nmb, gnd, cas})
)

We:

nie
  nie  qub
  on  ppron3:pl:acc:f:ter:praep
  on  ppron3:pl:acc:m2:ter:praep
  on  ppron3:pl:acc:m3:ter:praep
  on  ppron3:pl:acc:n:ter:praep
  on  ppron3:sg:acc:n:ter:praep
czuję
  czuć  fin:sg:pri:imperf
już
  już  qub
całym
  cały  adj:pl:dat:f:pos
  cały  adj:pl:dat:m1:pos
  cały  adj:pl:dat:m2:pos
  cały  adj:pl:dat:m3:pos
  cały  adj:pl:dat:n:pos
  cały  adj:sg:inst:m1:pos
  cały  adj:sg:inst:m2:pos
  cały  adj:sg:inst:m3:pos
  cały  adj:sg:inst:n:pos
  cały  adj:sg:loc:m1:pos
  cały  adj:sg:loc:m2:pos
  cały  adj:sg:loc:m3:pos
  cały  adj:sg:loc:n:pos
sobą
  się  siebie:inst

Spodziewałbym się, że:
 • unify(0, 2): tokenowi nie wykreśli leksemy, gdzie jest liczba mnoga — pl, ale qub i ppron3:sg:acc:n:ter:praep zostaną
 • unify(1, 3): tokenowi całym wykreśli leksemy z pl
 • unify(2, 4): tokenowi sobą zostawi tylko leksemy z inst

History

#1 Updated by Adam Wardyński almost 13 years ago

 • Status changed from Nowy to Rozwiązany
 • % Done changed from 0 to 100

git checkin 4569eb22837dc79686b527c912518c1720540477

Jeśli jakiś lexem miał tag nie posiadający w ogóle którejś z kategorii wybranej do uzgodnienia, ale posiadał inne, to byłby i tak uznany za nie wchodzący w uzgodnienie z lexemem, który posiada wszystkie kategorie, nawet jeśli kategorie obecne w obu tagach jednocześnie były ze sobą zgodne.

Naprawiłem to - teraz prawidłowo sprawdzane jest uzgodnienie tylko na tych kategoriach z wybranych do uzgodnienia, które są obecne w tagach obu lexemów jednocześnie.

#2 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF