Błąd #1263

Testy reguł zgłaszają niewłaściwe leksemy jako EXTRA

Added by Adam Radziszewski almost 13 years ago. Updated almost 13 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:15 Feb 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Tomasz Śniatowski% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

EXTRA: kosa subst:sg:nom:f
EXTRA: kosa subst:sg:nom:f
OK: kosa subst:sg:nom:f
OK: kosy adj:sg:nom:f:pos
OK: kosy adj:sg:voc:f:pos

History

#1 Updated by Tomasz Śniatowski almost 13 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

fixed in 47d342d8bb84a17f34698204910bb4c7279915c2

Also available in: Atom PDF