Błąd #1242

ign w kodzie

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:07 Feb 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Tomasz Śniatowski% Done:

100%

Category:-
Target version:-

Description

Czy cokolwiek korzysta z Corpus2::Tagset::make_ign_tag i Corpus::Token:make_ign? Te rzeczy są brzydkie, bo wymagają, by tagset miał klasę ign. Najlepiej to albo wywalić, albo do definicji tasetu dodać określenie, która klasa stosowana jest dla form nieznanych (np. w INI dać [META] unknown = ign)

History

#1 Updated by Tomasz Śniatowski about 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty
  • % Done changed from 0 to 100

Zostało to zrobione, [IGN]\nign_tag na koncu pliku z tagsetem ustawia tag ignowy

Also available in: Atom PDF