Zadanie #1190

Wyszukiwanie po typie i treści anotacji

Added by Michał Marcińczuk over 12 years ago. Updated almost 10 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:05 Jan 2011
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Adam Kaczmarek% Done:

100%

Category:-
Target version:Release 2013.01.31

Description

Dodać możliwość wyszukania dokumentów zawierających anotacje określonego typu i treści.

Przykładowe zadanie: Wyświetl dokumenty zawierające anotacje Polska oznaczone jako COUNTRY_NAM.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk about 10 years ago

  • Status changed from Nowy to Przypisany
  • Assignee set to Adam Kaczmarek
  • Target version set to Release 2013.01.31

#2 Updated by Adam Kaczmarek about 10 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 10 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF