Zadanie #1117

Ujednolicić nazwy reguł w gramatyce

Added by Adam Radziszewski almost 13 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:29 Nov 2010
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Paweł Kędzia% Done:

10%

Category:-
Target version:-

Description

1. Proponuję przyjąć skrótowe nazwy wszystkich typów, np. strset, bool, symset, position (samo pos może się mylić z part-of-speech) i stosować konsekwentnie te same skróty we wszystkich regułach, gdzie w ogóle podajemy typ w nazwie. Proponuję wszędzie skrócić str_set do strset i analogicznie dla pozostałych typów (choć nie nalegam), wtedy łatwiej jest wizualnie odróżnić zwracany typ od reszty nazwy reguły, por. sym_set_variable_acc.
2. Reguły „globalne” (dla użytkownika): proponuję parse_strset_op, parse_bool_op (ewentualnie zachować pred == bool_op, ale chyba nie warto).
3. Cała gramatyka: jeśli reguła nie opisuje parsowania ciągu wyrażeń (póki co chyba takich nie mamy), nazwa powinna być w liczbie pojedynczej.
4. Nazwy op_lower itp. (op_cokolwiek) proponuję zmienić na odpowiednie dla danego typu: strset_lower.
5. Teoretycznie może być niejednoznaczne, czy chodzi o funkcję zwracającą typ czy o typ prosty sam w sobie. W praktyce problemu nie będzie, bo jedynymi miejscami, które zwracają typ prosty są reguły _literal (mm tak mi się wydaje). Tam można dodać komentarz „parsing value literal, returning PLAIN VALUE” czy coś w tym stylu. Alternatywny wariant: wszędzie, gdzie zwracamy funkcję, pisać strsetf, boolf itp., łącznie z regułami dla użytkownika (parse_boolf).

Czekam na komentarze!

History

#1 Updated by Paweł Kędzia almost 13 years ago

  • % Done changed from 0 to 10

W repozytorium znajduje się w miare logicznie posklejana gramatyka (w/g mnie jej układ jest przyjaźniejszy do czytania, aniżeli wcześniej). Reguły zostały mniej więcej ponazywane w sposób zaproponowany przez Adama (wybrałem wariant pierwszy -- nie dodaję postfiksu określającego typ zwracany (np. funkcja) do nazwy reguły np. strset_setvarf, zamiast tego jest po prostu strset_setvar). Jedyna niejednoznaczność w nazewnictiwe jaka powstała, dotyczy operatorów... equal, in, inter, setvar (nadreguła poszczególnych reguł [typ]_setvar) z tego względu, że reguły zwracają co prawda wartość typu bool, jednak ich zachowanie dotyczy każdego z typów. Aktualnie regułom parsującym wspomniane operatory, nadałem nazwy, kolejno: equal_operator, in_operator, inter_operator, setvar_operator. Oczywiście to jest stan "dyskusyjny", nie ostateczny.

#2 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF