Zadanie #1036

Składnia całego pliku CCL

Added by Adam Radziszewski almost 13 years ago. Updated over 12 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:29 Oct 2010
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

JOSKIPI jako język zawiera różnego typu wyrażenia i użytkownik parsując plik musi sam zdecydować, czego tam się spodziewa. Skutkiem tego jest brak jednego języka JOSKIPI. Mamy tak naprawdę osobny język wzorców tagera (pliki .pat), osobny język reguł (.rul), osobny język, którego wyrażeniami są pojedyncze operatory, osobny język, którego wyrażeniami są ciągi operatorów. Co więcej, nie można było w naturalny sposób wprowadzić uniwersalnych makr/funkcji, do których można się odwołać w wyrażeniach różnych typów.

Co należy zrobić: zachować funkcje parsujące pojedyncze wyrażenia (dla kilku najważniejszych typów wyrażeń), ale niech główne wywołanie parsuje plik o ustalonej strukturze. Struktura pliku powinna uwzględniać opcjonalne makra, ewentualnie odwołania do innych plików, np. że używamy leksykonu form o podanej nazwie. Można też zrobić inkludy.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski over 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Zadanie rozbiłem na konkretniejsze. Makra odpuszczamy ze względu na ich niski priorytet i brak czasu, w razie zgłoszenia niezadowolonych użytkowników stworzy się konkretny ich opis.

Also available in: Atom PDF