Michał Marcińczuk's activity

From 21 Jan 2019 to 19 Feb 2019

19 Feb 2019

11:02 Inforex Zadanie #8793 (Nowy): Uzgadnianie anotacji — automatyczna zmiana akcji przy wyborze kategorii ano...
Dla anotacji oznaczonych różnymi kategoriami domyślną akcją jest *Do not create an annotation*. Aby zmienić akcję trz... Michał Marcińczuk
10:42 Inforex Zadanie #8792 (Nowy): Zgodność tagów — wskaźnik wczytywania tagów
Po kliknięciu w wiersz w tabeli z dokumentami należy przykryć panel *Differing annotations* wskaźnikiem wczytywania d... Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom