Kamil Tagowski's activity

From 28 Sep 2017 to 27 Oct 2017

27 Oct 2017

11:58 Corpus2 Zadanie #7410 (Rozwiązany): Kompresja ccl
Zmiany udostępniono w gałęzi master. Kamil Tagowski
09:36 Corpus2 Błąd #8247 (Nowy): Strumień pliku jest zamykany dopiero przy destrukcji obiektu
h1. Plik w corpus2 jest zapisywany dopiero przy destrukcji obiektu, funkcja finish() nie kończy zapisu.
Przykład...
Kamil Tagowski

20 Oct 2017

11:02 nlprest2 API Zadanie #7478 (Gotowy): Funckjca w Jawie dzielące pliki na mniejsze
Wykorzystano prymitywne pdoejście opierające się o wykrywanie kropki. W razie dokładniejszego podziału trzeba zastoso... Kamil Tagowski

16 Oct 2017

10:54 Corpus2 Zadanie #7409 (Gotowy): Branch Ubuntu 16.04
Kamil Tagowski
 

Also available in: Atom