Marcin Pol's activity

From 29 May 2017 to 27 Jun 2017

27 Jun 2017

22:45 Iobber Błąd #7990: Brak modulu Pythona wcrft2
Proszę jeszcze raz pobrać wcrft2 z http://nlp.pwr.edu.pl/wcrft2.git
(git clone http://nlp.pwr.edu.pl/wcrft2.git)
po...
Marcin Pol

23 Jun 2017

11:12 Iobber Błąd #7990: Brak modulu Pythona wcrft2
Proszę przejść kolejno kroki:... Marcin Pol
 

Also available in: Atom