Michał Krautforst's activity

From 16 Feb 2015 to 17 Mar 2015

17 Mar 2015

15:21 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki dla 3 najbardziej prawdopodobnych kategorii wraz z wartością miary Michał Krautforst
12:41 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki kategoryzacji na podstawie kpwr top9
Michał Krautforst

12 Mar 2015

15:45 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
korpus kpwr (top9) - wzorce wraz z macierzą częstotliwości dla kategorii Michał Krautforst

03 Mar 2015

17:21 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wzorce z maltparsera, poprawność wyników do zweryfikowania Michał Krautforst

26 Feb 2015

14:58 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
najbliższe formy mianownikowe dla wyznaczonych form mianownikowych Michał Krautforst

24 Feb 2015

17:05 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki z rowna liczba nazw na wyjsciu Michał Krautforst

23 Feb 2015

14:25 Liner2 — jednostki identyfikacyjne, TImeX, wyznaczniki sytuacji Zadanie #6741: Lematyzacja na podstawie korpusu
wyniki dla wariantu 0 i 1 (zwiniete anotacje), pliki posortowane alfabetycznie Michał Krautforst
 

Also available in: Atom