Adam Radziszewski's activity

From 17 Aug 2014 to 15 Sep 2014

15 Sep 2014

14:45 Corpus2 Wsparcie #6056: Wyciąganie metadanych z korpusów Poliqarpowych - Code review
Skądinąd więcej uwag nie mam i kod nie wzbudza moich kontrowersji, więc można go będzie „wmerdżować” w mastera. Adam Radziszewski
13:16 Corpus2 Wsparcie #6056: Wyciąganie metadanych z korpusów Poliqarpowych - Code review
Mam na wstępie kilka uwag:
# Celowa była zmiana domyślnego zachowania w CMake? Teraz domyślnie instaluje PoliqarpRea...
Adam Radziszewski
 

Also available in: Atom