Maciej Piasecki's activity

From 28 Sep 2010 to 27 Oct 2010

27 Oct 2010

14:21 WCCL Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Może zamiast CCLang -> CCL lub CorCLang
może Corclang jako nazwa języka, a CCL jako akronim?
Pierwsze wolne, drugie...
Maciej Piasecki

26 Oct 2010

19:11 WCCL Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Jak na razie JOgraMss najbardziej mi się podoba ( :-) ): jest podobna do JOSKIPI, nie notowana i dobrze oddaje naturę... Maciej Piasecki
19:07 WCCL Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Język Ograniczeń Morfo-syntaktyczno-semantycznych = JOgraMss
Language of Morpho-syntactic-semantic Constraints = LaM...
Maciej Piasecki
18:54 WCCL Zadanie #880: Nazwa nowego JOSKIPI
Corpus Constraint Language = CorCoLa, CoCoLa, CoCoLan, CorCoLan
Maciej Piasecki
 

Also available in: Atom