Automatyczne modelowanie semantyki zdań twierdzących języka polskiego

Year:
1996
Type of Publication:
In Collection
JRESEARCH_BOOK_TITLE:
Język i technologia
Publisher:
Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ
Editor:
Vetulani, Z. and Abramowicz, W. and Vetulani, G.
Hits: 845