Automatyczne wydobywanie wiedzy o semantyce języka naturalnego z korpusów tekstu

Year:
2010
Type of Publication:
In Collection
JRESEARCH_BOOK_TITLE:
Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka
Publisher:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Editor:
Piotr Stalmaszczyk
Pages:
143-181
Note:
{\bf 4 pkt} (rozporządzenie MNiSW obowiązujące w roku 2010)
Hits: 844