SyNaT (System Nauki i Techniki) www.synat.pl, to projekt mający na celu opracowanie uniwersalnej, otwartej, repozytorialnej platformy hostingowe i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.


Opis projektu:

W ramach Instytutu Informatyki PWr. realizujemy Etap A13 Automatyczna ekstrakcja informacji. Celem etapu jest opracowanie zbioru metod i narzędzi umożliwiających ekstrakcję informacji z warstw tekstowej i obrazowej dokumentów oraz wspomagających analizę dokumentów dla potrzeb badań naukowych i społeczeństwa informacyjnego. Realizacja powyższego zadania wymaga rozwiązania wielu problemów badawczo-rozwojowych: